596 )รองสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตำบลบัลลังก์

เมื่อวันศุกร์ที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๕.๓๐  น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  นำโดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่พนักงาน  ร่วมต้อนรับนายสุวิทย์  คำดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ที่ได้เดินทางมาในพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่พนักงานด้วยการให้กำลังใจในการทำงาน  และการเสียสละแรงกายทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในตำบล  หลังจากนั้นได้เดินทางไปดูศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลในการเลี้ยงหมู  ไก่  ปลา  เพื่อเป็นสถานที่ในการให้พี่น้องประชาชนได้ศึกษาและเป็นแบบอย่างในการนำไปปฏิบัติ  และได้เดินทางไปยังแปลงสาธิตโรงเรียนอ้อย  ซึ่งนายกเทศมนตรีได้จัดให้เป็นที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้ในการปลูกอ้อย  เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน  การปลูก  น้ำในการหล่อเลี้ยง  เป็นต้นรองสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 05 มี.ค. 59 เวลา 9:04 น. โดย super