595 )ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันศุกร์ที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ร่วมต้อนรับพลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมสถานการภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา  ณ  ตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  มีข้าราชการ  พี่น้องประชาชนมาร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมากต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าว ณ วันที่ 04 มี.ค. 59 เวลา 9:14 น. โดย super