590 )การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ตำบลบัลลังก์

เมื่อเวลา  ๑๓.๓๐ น.  ของวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ต้อนรับ พ.อ.วิฑูรย์  ศิริปักมานนท์  รองผบ.มทบ.๒๑(๑)  ที่ได้ลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ณ  อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 07 มี.ค. 59 เวลา 12:48 น. โดย super