589 )ประชุมผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เตรียมความพร้อมต้อนรับรองผู้ว่าฯ

วันจันทร์ที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายสุวิทย์  คำดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ที่จะเดินทางมาร่วมเทพื้นโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่  และเปิดโรงเรียนอ้อย  โดยมีร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  กล่าวเปิดการประชุม  พร้อมนี้นายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  ก็ได้มาร่วมประชุมในการเตรียมการดำเนินงานดังกล่าว  มีผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  ข้าราชการในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  ร่วมประชุม  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เตรียมความพร้อมต้อนรับรองผู้ว่าฯ

ข่าว ณ วันที่ 07 มี.ค. 59 เวลา 11:01 น. โดย super