588 )ชาวตำบลบัลลังก์ร่วมต้อนรับรองสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๒๙ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  ข้าราชการและพี่น้องประชาชนตำบลบัลลังก์  ร่วมให้การต้อนรับนายสุวิทย์  คำดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  และคณะ  ที่ได้เดินทางมายังพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการเทพื้นคอนกรีตใต้อาคารเรียน  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่  โดยได้รับการประสานงานความร่วมมือจากหลายฝ่ายทำให้การเทพื้นคอนกรีตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยชาวตำบลบัลลังก์ร่วมต้อนรับรองสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

ข่าว ณ วันที่ 08 มี.ค. 59 เวลา 8:57 น. โดย super