587 )การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการบัลลังก์โมเดล

เมื่อวันอังคารที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการบัลลังก์โมเดล  ให้กับท่านรองสุวิทย์  คำดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  และหัวหน้าส่วนราชการ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการบัลลังก์โมเดล

ข่าว ณ วันที่ 26 ก.พ. 59 เวลา 15:50 น. โดย super