586 )การนำเสนอโครงการเข้าร่วมกับโครงการ “บัลลังก์โมเดล”

วันพุธที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  นายจำรัส  คชศิลา  จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยนางภัทสิรา  โรจนกฤษย์  หัวหน้า  อตก.จังหวัดนครราชสีมา  ได้เข้าพบร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เพื่อปรึกษาหารือพร้อมเสนอโครงการให้กับนายกเทศมนตรีได้พิจารณาเข้าร่วมกับโครงการ “บัลลังก์โมเดล”การนำเสนอโครงการเข้าร่วมกับโครงการ “บัลลังก์โมเดล”

ข่าว ณ วันที่ 02 มี.ค. 59 เวลา 11:46 น. โดย super