584 )ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ สหกรณ์การเกษตรโนนไทย

วันศุกร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ร่วมให้การต้อนรับนายสุวิทย์  คำดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ที่เดินทางและให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดวันสหกรณ์แห่งชาติ  ๑๐๐ ปี  สหกรณ์ไทย  ณ  สหกรณ์การเกษตรโนนไทย  จำกัด  พร้อมพบปะพี่น้องสมาชิกสหกรณ์  หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  พี่น้องประชาชนที่มาคอยต้อนรับ  ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ สหกรณ์การเกษตรโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 26 ก.พ. 59 เวลา 11:18 น. โดย super