583 )การไถระเบิดดินเพื่อเตรียมพื้นที่ตามโครงการโรงเรียนอ้อย

ในวันอังคารที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  ทางร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ลงพื้นที่ของนางสาวสุดารัตน์  โพธิ์ถาวร  เจ้าของพื้นที่แปลงสาธิตตามโครงการโรงเรียนอ้อย  เพื่อดูการนำรถไถเพื่อจะมาระเบิดดินในการเตรียมการปลูกอ้อยตามโครงการดังกล่าว  โดยให้การต้อนรับนายบุญเพ็ง  ประทุมเมศ  ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  และนายกุศล  ตรีทรัพย์  ผู้จัดการฝ่ายจัดหาอ้อย  ในการนำรถไถมาดำเนินการในพื้นที่แปลงสาธิตจำนวน  ๓  แปลงการไถระเบิดดินเพื่อเตรียมพื้นที่ตามโครงการโรงเรียนอ้อย

ข่าว ณ วันที่ 02 มี.ค. 59 เวลา 16:31 น. โดย super