582 )กิจกรรมอบรมผู้ดูแลคนพิการภาคีเครือข่ายเขต ๕

เมื่อวันพุธที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  (ประธานคณะกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครราชสีมา)  ร่วมโครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๑๑  จัหวัดนครราชสีมา  ในกิจกรรมอบรมผู้ดูแลคนพิการ/ภาคีเครือข่าย เขต ๕  ณ  อำเภอด่านขุนทด  โดยมีร้อยโทวสันต์  สุขสมบูรณ์  นายอำเภอด่านขุนทด  เป็นประธานในพิธิพร้อมกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้กิจกรรมอบรมผู้ดูแลคนพิการภาคีเครือข่ายเขต ๕

ข่าว ณ วันที่ 02 มี.ค. 59 เวลา 16:38 น. โดย super