581 )อบรมวิธีการเลี้ยงมดแดง (โรงเรียนมดแดง)

วันพุธที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมวิธีการเลี้ยงมดแดง  (โรงเรียนมดแดง)  โดยมีวิทยากรให้ความรู้คือว่าที่ พ.ต.ณรงค์ชัย  ค่ายใส  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  จังหวัดนครราชสีมา    ได้มานำเสนอโครงการพร้อมให้ความรู้ในการเลี้ยงมดแดง  กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลบัลลังก์ที่ให้ความสนใจ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์อบรมวิธีการเลี้ยงมดแดง (โรงเรียนมดแดง)

ข่าว ณ วันที่ 02 มี.ค. 59 เวลา 8:20 น. โดย super