580 )นายกเทศมนตรีเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้เดินทางเพื่อเข้าพบกับนายสุวิทย์  คำดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อขอรับคำปรึกษาการดำเนินงาน  การประสานงานต่างๆ  และการจัดทำโครงการบัลลังก์โมเดล  เพื่อเป็นต้นแบบในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้นายกเทศมนตรีเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 25 ก.พ. 59 เวลา 13:53 น. โดย super