579 )ต้อนรับนายอำเภอโนนไทยที่โรงเรียนบึงคำคู

เมื่อวันอังคารที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ร่วมต้อนรับนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  ที่ได้เดินทางมายังพื้นที่โรงเรียนบึงคำคู  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  มีนายประเสริฐ  เพ็งด้วย  ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ  และดูพื้นที่การบ่อเลี้ยงปลา  การเลี้ยงไก่ไข่ฯ  โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการมาเพื่อให้เป็นอาหารกลางวันกับเด็กนักเรียนต้อนรับนายอำเภอโนนไทยที่โรงเรียนบึงคำคู

ข่าว ณ วันที่ 23 ก.พ. 59 เวลา 14:44 น. โดย super