575 )การให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนมันของพี่น้องเกษตรกรบ้านเมืองเก่า

การให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนมันของพี่น้องเกษตรกรบ้านเมืองเก่าวันพฤหัสบดีที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๔๐  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะได้ลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรอำเภอโนนไทยในการให้ความรู้ตามโครงการโรงเรียนมัน  โดยมีพี่น้องเกษตรกรบ้านเมืองเก่า  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  มารับฟังการปฏิบัติและคำแนะนำ  พร้อมสอนวิธีการเก็บตัวอย่างดินไปทดสอบ

ข่าว ณ วันที่ 17 ก.พ. 59 เวลา 15:52 น. โดย super