574 )ประชุมเตรียมการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด

ประชุมเตรียมการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด วันอังคารที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมการเตรียมการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด  “บัลลังก์  เกมส์”  ครั้งที่  ๓๖  ประจำปี  ๒๕๕๙  โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  สนามกีฬากลางบ้านคูเมือง  หมู่ ๓  ประเภทกีฬาดังนี้  ฟุตบอลชาย-หญิง  วอลเล่ย์บอลชาย-หญิง  เซปักตะกร้อชาย  เปตองชาย-หญิง  แชร์บอล  และกีฬาพื้นบ้านตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลกำหนด  โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๒๓ – ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  พร้อมจับสลากแบ่งสายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ส่วนฟุตบอลคู่เปิดสนามได้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ใหญ่บ้าน  พบกับ  กลุ่มแม่บ้านชุมชน  ในการประชุมเตรียมการครั้งนี้มีผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  รพ.สต.  เยาวชนเข้าร่วมประชุม  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 17 ก.พ. 59 เวลา 16:09 น. โดย super