572 )นายกเทศมนตรีร่วมงานผอ.อังคณา คำสิงห์นอก ในการย้ายไปรับตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา

เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะได้เดินทางไปส่งนางอังคณา  คำสิงห์นอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแจง  ที่ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งสะอาดวัฒนา  โดยมีคระครูนักเรียนให้การต้อนรับ  พร้อมนี้นายกเทศมนตรีได้กล่าวขอบคุณท่านที่ได้มาร่วมพัฒนาโรงเรียนหนองแจง  ที่เป็นสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  และกล่าวยินดีกับโรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนาที่ได้ผู้อำนวยการคนใหม่ที่มีความสามารถนายกเทศมนตรีร่วมงานผอ.อังคณา คำสิงห์นอก ในการย้ายไปรับตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา

ข่าว ณ วันที่ 14 ก.พ. 59 เวลา 15:49 น. โดย super