571 )นายกเทศมนตรีร่วมงานรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่  ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้เดินทางไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรับบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ปี ๒๕๕๙ จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้เป็นของรางวัลภายในร้านนาวากาชาด ในงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีที่จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๒๓ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๙ นี้ ซึ่งตลอดงานมีหน่วยงานนำเงินบริจาค รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ มามอบให้จำนวนมาก โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาจะนำเงินสดและสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปเป็นของรางวัลในร้านนาวากาชาด และรายได้จากการจำหน่ายสลากนาวากาชาดจะนำไปช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและพิการ ต่อไป นายกเทศมนตรีร่วมงานรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี ๒๕๕๙

ข่าว ณ วันที่ 14 ก.พ. 59 เวลา 13:50 น. โดย super