568 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

เมื่อเวลา  ๑๔.๓๐ น. ของวันพฤหัสบดีที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับรองนายกเทศมนตรี  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  นักพัฒนาชุมชนของเทศบาล  ได้เดินทางไปยังพื้นที่บ้านกระดาน  หมู่ที่ ๖  และบ้านโพธิ์ตาสี  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อตรวจเยี่ยมบ้านเด็กที่ที่ยากไร้ซึ่งเด็กบางคนอยู่กับยาก  และบางคนอยู่กับผู้สูงอายุที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูเนื่องจากพ่อแม่เด็กแยกทางกัน  โดยนายกเทศมนตรีได้ลงพื้นที่พร้อมมอบกระเช้า  และเตรียมการหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

ข่าว ณ วันที่ 13 ก.พ. 59 เวลา 11:03 น. โดย super