567 )การให้ความรู้การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้รับเกียรติจากคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  ได้นำเด็กนักเรียน  ผู้ปกครอง  มาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ทางเทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้พี่น้องชาวตำบลบัลลังก์ได้ศึกษา  และนำไปปฏิบัติใช้ในครัวเรือนของตนเอง  ซึ่งได้ให้คำแนะนำไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกบ  การเลี้ยงไก่ไข  การเลี้ยงหมู  การเลี้ยงปลา  และรอบๆพี้นที่ที่มีการปลูกข่า  ตะไคร้  กล้วยน้ำหว้า  ซึ่งได้รับความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน  ครัวเรือนต่อไปการให้ความรู้การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 11 ก.พ. 59 เวลา 17:02 น. โดย super