566 )พิธีมอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ประธานในพิธีกล่าวพบปะผู้ปกครอง เด็กนักเรียนในพิธีมอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณเป็นทุนให้กับนักเรียนในพื้นที่ตำบลบัลลังก์พิธีมอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ข่าว ณ วันที่ 11 ก.พ. 59 เวลา 15:44 น. โดย super