564 )นายกเทศมนตรีและพี่น้องประชาชนตำบลบัลลังก์ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ี  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาาน  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ข้าราชการ  พี่น้องประชาชนตำบลบัลลังก์  ร่วมต้อนรับนายสุวิทย์  คำดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  และภรรยา  ประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ขึ้นในตำบลบัลลังก์  ตามนโยบาย  “บัลลังก์โมเดล”  โดยมีทุกส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้มีความประสงค์ประกอบอาชีพด้านต่างๆ  พร้อมจัดทำงบประมาณในการประกอบอาชีพให้แล้วเสร็จในครั้งนี้ด้วยนายกเทศมนตรีและพี่น้องประชาชนตำบลบัลลังก์ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 05 ก.พ. 59 เวลา 8:55 น. โดย super