562 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมต้อนรับนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้เดินทางมายังพื้นที่ตำบลด่านจาก  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาในการตรวจติดตามสถานการภัยแล้งในพื้นที่อำเภอโนนไทย  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก  มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนไทย  พี่น้องประชาชนอำเภอโนนไทยร่วมให้การต้อนรับร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 22 ม.ค. 59 เวลา 16:12 น. โดย super