561 )นายกเทศมนตรีร่วมต้อนรับคณะตรวจราชการนิเทศงานกรณีปกติ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๙  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีกำหนดการตรวจราชการนิเทศงานกรณีปกติจังหวัดนครราชสีมา รอบที่ ๑/๒๕๕๙  และมีกำหนดเยียมอำเภอโนนไทยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง  ซึ่งมีนายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขต ๙  เป็นประธานคณะตรวจราชการ  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  พี่น้องประชาชนร่วมให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีร่วมต้อนรับคณะตรวจราชการนิเทศงานกรณีปกติ

ข่าว ณ วันที่ 28 ม.ค. 59 เวลา 12:43 น. โดย super