558 )นายกเทศมนตรีรวมงานประเมินผลงานกำนันเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ร่วมรับการประเมินการตรวจและประเมินผลงานกำนันเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม  ประจำปี  ๒๕๕๙  โดยอำเภอโนนไทยได้พิจารณาคัดเลือกให้  นายจำลอง  จันดอน  กำนันตำบลบัลลังก์  เข้ารับการคัดเลือก  จากคณะกรรมการประเมินจังหวัดนครราชสีมามีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  ผู้ใหญ่บ้าน  พี่น้องประชาชนให้การต้อนรับคณะกรรมการที่มาประเมินนายกเทศมนตรีรวมงานประเมินผลงานกำนันเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๙

ข่าว ณ วันที่ 26 ม.ค. 59 เวลา 14:03 น. โดย super