557 )นายกเทศมนตรีเป็นประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กโนนไทยฟันดี ปี 2559

วันพุธที่ 20 มกราคม  2559 เวลา 13.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กโนนไทยฟันดี ตำบลบัลลังก์ ปี 2559 ณ โรงเรียนบึงคำคู โดยมีคณะผู้บริหาร ท่านที่ปรึกษา ไปร่วมงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงนายกเทศมนตรีเป็นประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กโนนไทยฟันดี ปี 2559

ข่าว ณ วันที่ 21 ม.ค. 59 เวลา 10:18 น. โดย super