555 )ปรึกษาหารือการเลี้ยงโควากิวกับท่านรองฯสุวิทย์ คำดี

เมื่อวันนจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2559 ร้อยตรีฐนนทฺ์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และรองสุเทพ จินากูล รองชิ้น กมลเพชร ได้เดินทางเข้าพบท่านรองฯสุวิทย์ คำดี เพื่อขอคำปรึกษาหารือขอคำแนะนำการเลี้ยงโควากิว เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการเลี้ยงโควากิว ชาวตำบลบัลลังก์ขอปรึกษาหารือการเลี้ยงโควากิวกับท่านรองฯสุวิทย์ คำดี

ข่าว ณ วันที่ 21 ม.ค. 59 เวลา 14:49 น. โดย super