554 )พิธีฉลองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมองค์ใหญ่วัดบัลลังก์

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2559 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังกฺ์  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ได้เดินทางไปร่วมพิธีฉลองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมองค์ใหญ่ ณวัดบัลลังก์ โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมมังคลจารย์(ท่านเจ้าคุณธงชัย)ได้เมตรตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีศิษย์ยานุศิษย์มากมายมาร่วมงานพิธีฉลองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมองค์ใหญ่วัดบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 17 ม.ค. 59 เวลา 12:34 น. โดย super