552 )ประชุมพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง  ปลัดเทศบาล  ได้ดำเนินการประชุมพนักงานเทศบาลลูกจ้าง  เพื่อเตรียมงานต้อนรับประจำเดือนมกราคมนี้  และเร็วๆนี้จะทำการต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  โดยจะมีการประเมินหน่วยงานเทศบาล  และตอบแบบสอบถามพนักงาน  และพี่น้องประชาชน  ประชุมพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙

ข่าว ณ วันที่ 13 ม.ค. 59 เวลา 16:23 น. โดย super