551 )ประธานเปิดงานปฏิบัติธรรมบวชชีพรามณ์วัดสระตะเฆ่

วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานปฏิบัติธรรมบวชชีพรามณ์  โดยวัดสระตะเฆ่ได้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิคชนได้เข้าประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม  ให้มีความสุขทางกายและจิตใจ  เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พีี่น้องประชาชนมาร่วมพิธีเปิดและร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากประธานเปิดงานปฏิบัติธรรมบวชชีพรามณ์วัดสระตะเฆ่

ข่าว ณ วันที่ 13 ม.ค. 59 เวลา 12:01 น. โดย super