550 )การหารือการเลี้ยงโควากิวในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ร่วมหารือการเลี้ยงโควากิวในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  ซึ่งนายกเทศมนตรีมีความประสงค์จะให้ตำบลบัลลังก์ดำเนินการเลี้ยงโควากิวและเป็นตำบลต้นแบบ  มีปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด  สหกรณ์จังหวัด  อาจารย์จาก มทส.ฯ  ร่วมในการหารือพร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ทั้งนี้นายกเทศมนตรีจะดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการเลี้ยวโควากิวในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  กับนายสุวิทย์  คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาต่อไปการหารือการเลี้ยงโควากิวในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 12 ม.ค. 59 เวลา 17:09 น. โดย super