549 )วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลบัลลังก์

วันศุกร์ที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๙  เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  โดยมีนางดลนภัส  บรรเลงเสนาะ  ปลัดอำเภอโนนไทย รักษาราชการแทนนายอำเภอโนนไทยประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและอ่านสารของนายกรัฐมนตรี  ซึ่งคำขวัญวันเด็กแห่งชาติจากนายประยุทธ์  จันโอชา  นายกรัฐมนตรี  คือ  เด็กดี  หมั่นเพียร  เรียนรู้  สู่อนาคต  โดยในงานมีคณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครองเข้าร่วม  มีการจัดการแสดงของนักเรียน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่  และพิธีมอบทุน  และจับสลากรถจักรยาน  พร้อมนี้เทศบาลยังได้เตรียมเกมส์ให้กับน้องๆ  นักเรียนได้เล่น  และกล้าแสดงออก  พร้อมมอบรางวัลให้  สำหรับอาหารเครื่องดื่มได้รับความร่วมมือจากกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้มีจิตศรัทธา  นำมาให้นักเรียนและผู้ร่วมงานได้รับประทานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  นายกเทศมนตรีพร้อมจะดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้เด็กๆ ได้สนุกสนาน  และมองเห็นความสำคัญของเด็กเพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตต่อไปวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 08 ม.ค. 59 เวลา 11:33 น. โดย super