547 )นายกเทศมนตรีเข้าอวยพรปีใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  ประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เข้าพบนายสุวิทย์  คำดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่  และร่วมอวยพรปีใหม่  โดยท่านรองผู้ว่าฯ  เป็นผู้ให้คำแนะนำและการติดต่อประสานงานในต่างๆ  นายกเทศมนตรีเข้าอวยพรปีใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 เวลา 12:33 น. โดย super