546 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีอวยพรปีใหม่พลโทมารุต ลิ้มเจริญ

วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้เข้าพบพร้อมกับมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่และนำทีมงานอวยพรปีใหม่ให้กับท่านพลโทมารุต  ลิ้มเจริญ  ซึ่งอดีตเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของนายกเทศมนตรี  อีกทั้งยังเป็นผู้ให้คำแนะนำ  และให้การประสานงานในด้านต่างๆร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีอวยพรปีใหม่พลโทมารุต ลิ้มเจริญ

ข่าว ณ วันที่ 30 ธ.ค. 58 เวลา 15:02 น. โดย super