545 )นายกเทศมนตรีอวยพรปีใหม่ท่านผู้ัว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  ประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เข้าพบนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อมอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่และขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนคราชสีมา  โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ร่วมอวยพรปีใหม่เป็นจำนวนมากนายกเทศมนตรีอวยพรปีใหม่ท่านผู้ัว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 30 ธ.ค. 58 เวลา 9:28 น. โดย super