542 )นายกเทศมนตรีร่วมพิธีฉลองพัศยศพระครูโสภณธรรมวิสุทธ

วันเสาร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมงานพิธีฉลองพัศยศพระครูโสภณธรรมวิสุทธ  เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด  บ้านน้อย  หมู่ที่ ๕  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  มีพี่น้องประชาชนร่วมพิธีฉลองพัศยศกันอย่างยิ่งใหญ่นายกเทศมนตรีร่วมพิธีฉลองพัศยศพระครูโสภณธรรมวิสุทธ

ข่าว ณ วันที่ 02 ม.ค. 59 เวลา 9:54 น. โดย super