539 )นายกเทศมนตรีมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แม่ทัพภาคที่ ๒

วันจันทร์ที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  อวยพรปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าแก่พลโทธวัช  สุกปลั่ง  แม่ทัพภาคที่ ๒  พร้อมนี้ยังได้อวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าให้กับพลตรีศักดา  เปรุนาวิน  รองแม่ทัพภาคที่ ๒  พร้อมพบปะพูดคุยกับท่านเนื่องจากท่านเป็นผู้บังคับบัญชานายกเทศมนตรีเมื่อครั้งที่ยังรับราชการทหาร  เพื่อแสดงถึงความเคารพนับถือผู้บังคับบัญชา  และการประสานงานในด้านต่างๆ  นายกเทศมนตรีมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แม่ทัพภาคที่ ๒

ข่าว ณ วันที่ 04 ม.ค. 59 เวลา 8:31 น. โดย super