537 )ประชุมเสวนาทิศทางการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนครั้งที่ ๑

วันพุธที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ร่วมประชุมเสวนาทิศทางการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนครั้งที่ ๑  ณ  สถาบันการเงินชุมชนบ้านโกรก  ตำบลหนองไข่น้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาประชุมเสวนาทิศทางการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนครั้งที่ ๑

ข่าว ณ วันที่ 23 ธ.ค. 58 เวลา 12:36 น. โดย super