536 )นายกเทศมนตรีร่วมพิธีมอบโค-กระบือ ให้กับเกษตรกร ยืมเพื่อการผลิต

วันอังคารที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้รับเกียรติร่วมพิธีมอบโค – กระบือ ให้กับเกษตรกร  ยืมเพื่อการผลิต  โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย  มีนายสุวิทย์  คำดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีพร้อมทำพิธีมอบ  โดยมีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  ข้าราชการ  พี่น้องประชาชนตำบลมะค่า  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  มาร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมากนายกเทศมนตรีร่วมพิธีมอบโค-กระบือ ให้กับเกษตรกร ยืมเพื่อการผลิต

ข่าว ณ วันที่ 22 ธ.ค. 58 เวลา 15:55 น. โดย super