534 )ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอาชาบำบัดเพื่อพัมนาเด็กพิเศษ ณ กองทัพทหารม้าที่ ๘

เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอาชาบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ  โดยความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่ ๒  และศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๑  จังหวัดนครราชสีมา  ณ  กองพันทหารม้าที่ ๘  ค่ายสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  ประธานในพิธีพลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์  ผช.ผบ.ทบ.  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  พร้อมนี้นายกเทศมนตรีได้พบปะกับนายทหารหลายท่านโดยเฉพาะพลเอกมารุต  ลิ้มเจริญ  ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือและให้การช่วยเหลือประสานงานในด้านต่าง ๆ  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอาชาบำบัดเพื่อพัมนาเด็กพิเศษ ณ กองทัพทหารม้าที่ ๘

ข่าว ณ วันที่ 18 ธ.ค. 58 เวลา 17:59 น. โดย super