533 )พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันพุธที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่พนักงาน  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  พี่น้องประชาชน  ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์  เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ  วัดโนนไทย  ตำบลโนนไทย  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ข่าว ณ วันที่ 16 ธ.ค. 58 เวลา 13:24 น. โดย super