530 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมใจเทิดไท้พระมหาราชาของแผ่นดิน ๘๘ พรรษา

วันอังคารที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๗.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีทั้งสองคน  ร่วมการจัดงาน  “นครราชสีมา  รวมใจเทิดไท้พระมหาราชาของแผ่นดิน  ๘๘  พรรษา”  ณ  บริเวณสวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเเกียรติ  รัชกาลที่ ๙  ค่ายสุรนารี  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมใจเทิดไท้พระมหาราชาของแผ่นดิน ๘๘ พรรษา

ข่าว ณ วันที่ 08 ธ.ค. 58 เวลา 11:47 น. โดย super