529 )งานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

งานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ข่าว ณ วันที่ 05 ธ.ค. 58 เวลา 16:09 น. โดย super