นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ จวนที่พักผู้ว่าราชการจังหวัดฯ /ติดตามและส่งข้อมูลเพิ่มเติมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ จวนที่พักผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และ เวลา 14.00 น. ติดตามและส่งข้อมูลเพิ่มเติมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากฯ พื้นที่ตำบลบัลลังก์ วงเงินกว่า 42.7 ล้านบาท ณ สำนักงานยุทธศาสตร์จังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 26 พ.ค. 64 เวลา 13:30 น. โดย ทต.บัลลังก์