525 )พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้ง ประจำปี ๒๕๕๘

วันจันทร์ที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีิกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลบัลลังก์  ที่ได้มาร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยฝนแล้ง  ประจำปี  ๒๕๕๘  โดยมีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธาน  ซึ่งได้รับความร่วมมือกับธนาคาร ธกส.สาขาโนนไทยในการโอนเงินให้กับผู้ที่ประสบภัยดังกล่าว  ทั้งนี้พื้นที่ตำบลบัลลังก์ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการทำการเกษตรกรรม  ที่ไม่ได้รับผลผลิต  จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือดังกล่าวพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้ง ประจำปี ๒๕๕๘

ข่าว ณ วันที่ 30 พ.ย. 58 เวลา 11:20 น. โดย super