524 )นายกเทศมนตรีร่วมประชุมชลประทานจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้เดินทางไปร่วมประชุมหารือจุดการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ณ  ห้องประชุมสำนักงานชลประทานนครราชสีมา  โดยนายกเทศมนตรีได้ร่วมชี้แจงจุดที่จะทำการเก็บกักน้ำไว้ใช้ให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลบัลลังก์ได้มีน้ำไว้อุปโภคบริโภคนายกเทศมนตรีร่วมประชุมชลประทานจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 27 พ.ย. 58 เวลา 12:42 น. โดย super