523 )โครงการซ้อมแผนและพัฒนาระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่เทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  กล่าวรายงานโครงการซ้อมแผนและพัฒนาระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน (STROKE)  และโรคหัวใจขาดเลือด  (STEMI)  อำเภอโนนไทย  โดยมีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ สนับสนุนโดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโนนไทยร่วมกับเทศบาลตำบลบัลลังก์  โครงการซ้อมแผนและพัฒนาระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่เทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 26 พ.ย. 58 เวลา 17:01 น. โดย super