522 )ประชุมชี้แจงแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

วันพุธที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และผอ.กองช่าง  เจ้าหน้าที่กองเกษตรเทศบาล  ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙  ณ  ห้องประชุมตาลโตนด  ที่ว่าการอำเภอโนนไทย  โดยมีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง  มีผู้นำแต่ละตำบลในอำเภอโนนไทยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประชุมชี้แจงแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

ข่าว ณ วันที่ 25 พ.ย. 58 เวลา 9:02 น. โดย super