521 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารที่จอดรถเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันอังคารที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารที่จอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล  โดยอาคารดังกล่าวจะเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกน้ำ  รถกระเช้า  รถแทร็กเตอร์  เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารที่จอดรถเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 24 พ.ย. 58 เวลา 12:48 น. โดย super