นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยม มอบสิ่งของ และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลบัลลังก์

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะฯ เข้ากราบนมัสการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากท่านพระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด ณ วัดโนนสะอาด, เวลา 09.30 น. นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะ ออกเยี่ยม มอบสิ่งของ และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านน้อย ม.5, บ้านหัวทำนบ ม.17, บ้านบัลลังก์ ม.11, เวลา 14.00 น. บ้านหนองแวง ม.2 และบ้านโกรกหอย ม.13 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 11 ม.ค. 64 เวลา 10:52 น. โดย ทต.บัลลังก์