520 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีต้อนรับเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่พนักงาน  ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา  ได้เดินทางมาดูพื้นที่ถนนสายโคกสวาย-บ้านโพธิ์ตาสี  และสายบ้านเมืองเก่า  ตำบลบัลลังก์  อ ำเภอโนนไทย  เพื่อรับมอบโอนให้ทางหลวงชนบทได้เป็นผู้ดูแลและจัดสรรงบประมาณมาดำเนินงาน  ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้เร่งประสานงานในด้านการถ่ายโอนและประสานงบประมาณมาดำเนินงานอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีสภาพเป็นหลุม  เป็นบ่อ  การสัญจรผ่านไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบากร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีต้อนรับเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 24 พ.ย. 58 เวลา 16:42 น. โดย super